Stress og Angst

Stress er altså ikke en sygdom, men kroppens reaktion på en belastning.
Stresset??? Du er ikke alene. Om belastningen eller stresstilstanden giver helbredsmæssige konsekvenser afhænger af mange faktorer, der indbyrdes påvirker hinanden: Belastningens styrke og varighed Hvorledes belastningen opleves og vurderes af den stressramte Personlige og miljøbestemte ressourcer hos den stressramte Hvordan den stressramte håndterer belastningen (coping) Hvilken grad af fysiske reaktioner og symptomer, belastningen medfører Sygdomsfølsomhed […]